Tổng hợp những Tweak hay trên iOS 12 sau khi Jaibreak

Sau khi Jaibreak thành công iOS 12.4 thì việc tiếp theo bạn cần làm là add thêm những tweak hỗ trợ cho thiết bị của bạn. Sau đây Khang Bin Blog sẽ tổng hợp lại những tweak hỗ trợ mượt mà cho những thiết bị chạy iOS 12.4 đã Jaibreak.


Sileo:
1. FluidTabs
2. Silactions
3. SileNoBanner
4. BatchOMatic

Cydia:
5. SwipeForMore
6. Flame
7. TweakCount2
8. Tweak Compatible

Các tính năng của iOS 13:
9. QuickCC
10. 13HUD
11. Dune

Một số Tweak miễn phí:
12. Hide Bar X
13. PowerModule
14. Gravity
15. Fast Unlock X
16. ShyLabels
17. Better Settings,
18. Shuffle
19. Bubbles
20. Notifica
21. BarMoji
22. SnapBack

Quick Teaser of Paid Ones:
23. SafeShutDown
24. Floating Dock Plus
25. BetterCCXI
26. Lisa
27. JellyFish
28. Next Up 2
29. Boxy 3

The Rest of the Tweaks
30. Dune (Skitty)
31. FloatyDock (Bigboss)
32. PowerModule (Bigboss)
33. SugarCane (PackiX)
34. LeadMeHome (Bigboss)
35. EvanescoXI (Chariz)
36. MitsuhaXI (Nepeta)
37. NewGridSwitcher (Relatives)
38. BetterSettings (Dynastic)
39. PlaceHolder (PackiX)
40. Message Colors (Resistive)
41. Asteroid (Dynastic)
42. SilentScreenShot (PackiX)
43. SnowBoard (Theme Lotus) (Chariz)
44. XENHTML (Fluid Widget & EW.WdgtPack.6) (Evelyn)
45. Clean Home Screen (Dynastic)
46. Primal Folder (Bigboss)
47. Cylinder (Bigboss)
48. NaturalDeleteDismiss (Bqrichards)
49. CuttleFish (Bigboss)
50. Animoji 12.2 (Pulandres)
51. Togglow (iDH)
52. CoolCC (BigBoss)
53. New Grid Switcher (Nepeta)
54. SmartLPM (Packix)
55. Low Power DND (BigBoss)
56. CCLinker (PackiX)
57. ByeBetaAlert (Cydia Geek)
58. WhatAboutThis (Nepeta)
59. Filza Files Manager (BigBoss)
60. VideoHud (BigBoss)
61. SendDelay (BigBoss)
62. MorePowerOptions (eXqusic)
63. AllowTouchesOnPageDots (ZeekForit)
64. SmoothCursor (BigBoss)
65. Disconnected (D4ni)
66. NoSimAlert (SparkDev)
67. DoubleTapLock (SparkDev)
68. ColorBoard (Gmoran)
69. MarkFavorites (PackiX)
70. iGOLED (PackiX)
71. iCleanerPro (Ivano) (IbSoft)
72. Filza File Manager (BigBoss)
73. SiriInvisible (Midkins)
74. Animations Be Fast (Exqusic)
75. VideoHud (BigBoss)
76. Fast Unlock X (Cp Digital)
77. HideBar X (SparkDev)
78. PencilChargingIndicator (ShiftCMDK)
79. Widgextend (D4ni)

TOP Source Repo để Add vào Cydia

Để cài được Tweeak, bạn cần Thêm link Repo của Website chia sẻ các Tweak đó. Bạn vào Cydia -> Các nguồn -> Sửa -> Thêm copy link các repo bên dưới và chọn Thêm Nguồn.

https://quipsource.yourepo.com/
https://repo.applebetas.co/
http://c1d3r.com/repo/
http://junesiphone.com/supersecret/
http://limneos.net/repo/
https://creaturesurvive.github.io/
http://xenpublic.incendo.ws/
http://cokepokes.github.io/
https://repo.d4ni.nl/
https://ib-soft.net/cydia/
https://repo.incendo.ws/
https://repo.daus.ch/
http://repo.nullpixel.uk/
https://pulandres.rejail.ru/
https://fncxpro.github.io/
https://repo.conorthedev.com/
https://shiftcmdk.github.io/repo/
https://repo.midnightchips.me/
http://beta.cpdigitaldarkroom.com/
https://repo.cpdigitaldarkroom.com/
https://repo.applebetas.co/
http://repo.nullpixel.uk/
https://shiftcmdk.github.io/repo/
https://repo.packix.com/
https://repo.nepeta.me/
https://repo.chariz.io/
http://rpetri.ch/repo/
https://apt.noisyflake.com/
https://sparkdev.me/repo
https://repo.cpdigitaldarkroom.com/
http://cydiageek.yourepo.com/

Hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc liên hệ..!!

Đăng nhận xét

Hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc liên hệ..!!

Để lại bình luận (0)

Mới hơn Cũ hơn